Årsmøte i Skigruppa LIF


Arrangør: Sigurd Selmer

Tid


Sted

Vis kart

 Innkalling til årsmøte i Skigruppa LIF

Årsmøtet avholdes den på den 12.2.2019 kl 19-21

Sted: LIF klubbhus, møterommet mot sør, 2. etasje

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på epost til skigruppalif@gmail.com senest 29.1.2019, 2 uker før årsmøtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 2. Godkjenne innkallingen

 3. Godkjenne saklisten

 4. Velge dirigent

 5. Velge referent

 6. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 7. Behandle Skigruppas årsberetning

 8. Behandle Skigruppas regnskap i revidert stand 

 9. Behandle forslag og saker                                                                                                                                                     

 10. Fastsette treningsavgift (Medlemskontingent fastsettes av LIF hovedstyres årsmøte)

 11. Vedta Skigruppas budsjett

 12. Behandle Skigruppas organisasjonsplan 

 13. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Skigruppas regnskap

 14. Valg:

14.1 Styreleder (For 2 år)

14.2 Nestleder (For 1 år)

14.3 Sekretær (For 2 år)

14.4 Kasserer ikke på valg (Gunnvor B. Svartdal valgt i 2018 for 2 år, har 1 år igjen)  

14.5 Komiteledere, skileikanlegg, trimløype, langrenn, alpint, hopp

14.6 Leder av valgkomiteen og øvrige to medlemmer

Med vennlig hilsen Styret i Skigruppa LIF


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.