Beskrivelse av Ski-gruppa

Av Jostein Johansen

Kort historikk

Skigruppas opprinnelse går helt tilbake til idrettsklubben Urd i Langesund som ble stiftet 8. oktober 1908. Ski kom på programmet ca. 1922. Det ble gått langrenn i området i Røsskleiva og den første hoppbakken het Prekestolen og lå i området mellom veien Åssiden og Bratten Terrasse. I 1926 ble Langesund Skiklubb stiftet, og det var disse som anla hoppbakken i 1926. Langesund Skiklubb ble i løpet av 1930-årene slått sammen med LIF. I 1947 ble det tatt i bruk en ny hoppbakke som fikk navnet Nustadkollen og hadde slette nede ved Hydal. Det fantes også flere hoppbakker og langrennsløyper i området som ble benyttet, sogar også utforløyper.

Dagens anlegg

Dagens anlegg består av et lysløypeanlegg i Røsskleivaåsen og et ski-leikanlegg i Barfodkollen med brettbakke/skitrekk og 2 hoppbakker, samt en akebakke. Garasje for utstyr er blitt bygget i 2016.

Drift av anlegg

I tillegg til klubbaktiviteter som skitrening, drifter og vedlikeholder vi lysløypa i Røsskleiva.
Med oppkjøring av løyper når snøen kommer og vedlikehold gjennom sommerhalvåret.
I skileikanlegget i Barfodkollen drifter vi snøkanonen slik at skileiken kan starte så fort kuldegradene kommer.
Skitrekket starter vi som regel etter jul med drift tirsdag, torsdag, lørdag og søndag.


Medlemskap

Medlemskap: under 17 år kr. 200,- pr. år. , aktiv voksen 350,- pr. år
Støttemedlem 200,- pr. år
Skitrekk: kr. 150,- pr sesong.